Ako bicyklovanie vplýva na naše zdravie a na fungovanie mozgu?


Starší cyklisti, ktorí používajú elektrické bicykle, vykazujú značné zlepšenia v oblasti vnímania okolitého sveta, v oblasti plánovania, reagovania na okolité vplyvy a sústredenia na dosiahnutie cieľu svojej cesty. Je dokázané, že bicyklovanie naozaj nášmu mozgu prospieva, v mnohých smeroch. Aj také jednoduché činnosti, ako nasadnutie na bicykel a sledovanie okolia a plánovanie svojej cesty má blahodárne účinky na fungovanie mozgu hlavne u staršej časti našej populácie. A čo viac, práve elektrické bicykle dodávajú ich užívateľom istotu a sebavedomie, že vďaka elektrickému asistovanému pohonu dokážu do cieľu svojej cesty prísť rýchlejšie a bezpečnejšie, takže si na bicykel sadajú oveľa častejšie v porovnaní so šliapacím bicyklom.


Nový výskum publikovaný v programe PLOS One, ktorý sa uskutočnil na University of Reading a na Oxford Brookes University, zistil, že cyklisti vo veku 50 - 83 rokov majú lepšie výsledky v oblasti poznávacích reflexov a duševného zdravia vďaka jazde na bicykli, či už s elektrickým pohonom alebo so šliapaním do pedálov.

Vedúca výskumná pracovníčka Dr. Louise-Ann Leyland, teraz na University College London, uviedla:

„Je skutočne povzbudivé, ako tento výskum naznačuje, že kognitívne funkcie starších dospelých (najmä tie, ktoré nazývame výkonná funkcia, ako aj rýchlosť spracovania) by sa mohli zlepšiť jazdou na bicykli v prírodnom / mestskom prostredí, aj keď boli vykonávané na elektrickom bicykli s asistovaným pohonom.

„Ďalej sme zistili, že niektoré aspekty duševného zdravia a pohody sa zvýšili u účastníkov, ktorí jazdili na bicykli týždenne jeden a pól hodiny počas ôsmich týždňov. To naznačuje, že bicyklovanie môže mať vplyv na výkonné funkcie a duševné zdravie. Bolo by skvelé vidieť vplyv cyklistiky, najmä využívania elektronických bicyklov, na poznanie a pohodu vo väčšej vzorke účastníkov počas dlhšieho časového obdobia. “


Podpora duševného zdravia

Štúdia bola jednou z prvých, ktorá skúmala vplyv cyklistiky mimo laboratórneho prostredia na poznanie a pohodu starších dospelých.
Na rozdiel od očakávaní vedci zistili, že ľudia používajúci elektrické bicykle hlásili ešte väčšie zlepšenie funkcie mozgu a duševnej pohody ako ľudia, ktorí používali štandardné bicykle.
Tím tiež poznamenal, že ľudia používajúci elektrické bicykle používali rôzne nastavenia, aby pomohli pri šliapaní na bicykel.

Profesorka Carien Van Reekum, profesorka psychológie na University of Reading, uviedla:

„Medzi staršími dospelými, ktorí sa zúčastňujú na tomto projekte, majú elektrické bicykle množstvo veľmi pozitívnych výhod a v niektorých prípadoch dokonca viac ako štandardné bicykle. Zistenia neboli úplne také, ako sme očakávali, pretože sme sa domnievali, že najväčší prínos by sa dosiahol v skupine pedálových bicyklov, pričom sme to predpokladali na základe aktivity spojenou s kardiovaskulárnou námahou - pedálovaním.

„Táto štúdia potvrdzuje, že bicyklovanie má pozitívny vplyv na mozgy starších ľudí. Prekvapilo nás však, že tieto výhody nesúvisia iba s mimoriadnou úrovňou cvičenia.
„Mysleli sme si, že tí, ktorí používajú tradičné bicykle poháňané iba pedálom, budú mať najväčší vplyv na zdravie mozgu a duševného zdravia, avšak výsledky nás prekvapili.
Skutočnosť, že skupina bola schopná vyjsť na bicykli von, aj bez veľkej námahy, pravdepodobne spôsobí, že sa ľudia budú cítiť duševne lepšie.

„Ľudia, ktorí používali elektrické bicykle, nám povedali, že sa cítia istejšie pri bicyklovaní, ktoré sme im na základe štúdie nariadili. Skutočnosť, že táto skupina bola schopná vyjsť na bicykli von, aj bez veľkej námahy, pravdepodobne spôsobí, že sa ľudia budú cítiť duševne lepšie a šťastnejšie.

„Ak má trochu dodatočnej pomoci od elektrického motora povzbudiť viac ľudí, aby jazdili na bicykli, tak by sa tieto pozitívne účinky dali zdieľať v širšom vekovom rozmedzí a aj medzi ľuďmi, ktorí sú na bicykli menej sebavedomí.“

Tim Jones z Oxford Brookes University, ktorý viedol výskum projektu BOOM, ktorého súčasťou bola táto štúdia, uviedol:

„Náš výskum ukázal, že je potrebné vziať do úvahy širšie terapeutické výhody cyklistiky vonku. Naši účastníci hlásili zlepšenie sebavedomia a sebaúcty. E-bicykel im umožnil preskúmať ich miestnu oblasť a interagovať s ľuďmi a bezpečným prírodným prostredím v krajine s vedomím, že by sa mohli spoľahnúť na podporovanú asistovanú podporu motorčeka, aby sa dostali domov bezpečne a bez stresu. “

V samostatnom dokumente, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu CycleBOOM, hovoril tím so staršími ľuďmi, ktorí chodili na bicykli „mikroadventúry“. V dokumente sa zistilo, že elektronické bicykle zohrávali dôležitú úlohu pri pomoci starším ľuďom pri zvažovaní cyklistiky ako spôsobu dopravy pre navštevovanie priateľov a opätovného spojenia so mnohými inými záľubami. Tím však tvrdí, že sú potrebné ďalšie investície do infraštruktúry, aby viac ľudí presadlo na bicykel.

Zdroje: