Elektrický bicykel? Elektrický skúter? Ako tieto dva rozdielne prostriedky správne rozoznať? Potrebujem vodičské oprávnenie? Toto všetko si v dnešnom blog poste povieme.


Elektrický bicykel alebo skúter? Strojové zariadenie, alebo vozidlo?


Poďme si najskôr ujasniť, ako sa tieto moderné dopravné prostriedky vlastne rozdeľujú. Je dôležité si ujasniť pojmy ako elektrický bicykel a elektrický moped/skúter

Začnime elektrickým bicyklom. Definícia elektrického bicykla tzv. EPAC bicykla je jasne stanovená v zákone. 

Elektrický bicykel s pomocným motorom (strojové zariadenie)
- max. menovitý výkon motora nesmie presiahnuť 250 W
- max. rýchlosť 25 km/h
Bicykle na elektrický pohon (EPAC – Electrically Power Assisted Cycles) s maximálnym menovitým výkonom 0,25 KW u ktorých výkon sa postupne znižuje a úplne preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo skôr, ak cyklista prestane točiť pedálmi patria medzi strojové zariadenia. 
Na bicykli nemôže byť iný spôsob spúšťania pohonu ako pedálovanie. (napr. otočná rukoväť, pedál a iné)

Nie je potrebné vodičské oprávnenie

 

Papierové náležitosti a označenia, ktoré by mal EPAC bicykel spĺňať:

Strojové zariadenie - bicykel EPAC:
- vyhlásenie o zhode
- označenie CE
- spĺňa normy EN 15194 a EN 14765


Poďme sa teraz pozrieť na kategóriu vozidiel (L1, L2, L6)

Elektrický Bicykel s pohonným systémom (vozidlo kategórie L1e-A) (vozidlo)
- max. menovitý výkon motora nesmie presiahnuť ≤ 1000 W
- max. rýchlosť 25 km/h
- musí mať pedále
Výkon pomocného pohonu sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť ≤ 25 km/h a maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 1 000 W.
Nie je potrebné vodičské oprávnenie


Elektrický skúter (vozidlo kategórie L1e-B, dvojkolesový moped) (vozidlo)
- max. menovitý výkon ≤ 4000 W
- max. rýchlosť ≤ 45 km/h
Nie je potrebné vodičské oprávnenie ak maximálna rýchlosť vozidla je 25 km · h-1.
Ak je rýchlosť vozidla v rozmedzí 26km/h až 45km/h je potrebné vodičské oprávnenie AM.


Elektrický trojkolesový moped (vozidlo kategórie L2e, trojkolesový moped) (senior trojkolky) (vozidlo)
- max. menovitý výkon ≤ 4000 W
- max. rýchlosť ≤ 45 km/h
Nie je potrebné vodičské oprávnenie ak maximálna rýchlosť vozidla je 25 km · h-1.
Ak je rýchlosť vozidla v rozmedzí 26km/h až 45km/h je potrebné vodičské oprávnenie AM.


Ľahká cestná štvorkolka  (vozidlo kategórie L6e-A) (senior štvorkolky) (vozidlo)
- max. menovitý výkon ≤ 4000 W
- max. rýchlosť ≤ 45 km/h
Vyžaduje vodičské oprávnenie AM.


Papierové náležitosti a označenia, ktoré by malo spĺňať každé vozidlo L1/L2/L6:

Vozidlo:
- COC certifikát (osvedčenie o zhode)
- trvalo vyrazené výrobné číslo na ráme
- trvalo označený údajmi výrobcu: Názov výrobcu, číslo osvedčenia o zhode, max rýchlosť, max zaťaženie.


Zákon hovorí o kategorizácii týchto vozidiel veľmi jasno, celé rozdelenie si môžete pozrieť aj tu: odkaz na ministerstvo dopravy (pdf dokument)

Hlavným ukazovateľom je vždy maximálna rýchlosť vozidla. Kategórie L1e-B a L2e povoľujú rýchlosť vozidla až 45km/h, avšak, ak je maximálna rýchlosť vozidla vyššia ako 25km/h, tak už potrebujete vodičského oprávnenie skupiny AM.


"Skupina motorových vozidiel AM

Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie L1e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1, trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1 a ľahké štvorkolky kategórie L6e."
zdroj: slovensko.sk